ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
25
26
51
2
ป.1
20
20
40
2
ป.2
25
20
45
2
ป.3
32
31
63
2
ป.4
22
23
45
2
ป.5
26
34
60
2
ป.6
31
25
56
2
รวมประถม
156
153
309
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
181
179
360
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...