ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
6
19
25
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
71
62
133
6
ม.1
16
16
32
1
ม.2
21
16
37
1
ม.3
25
12
37
1
รวมมัธยมต้น
62
44
106
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
116
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...