ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
16
5
21
1
ป.2
7
17
24
1
ป.3
20
8
28
1
ป.4
17
5
22
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
75
56
131
6
ม.1
27
15
42
2
ม.2
16
16
32
1
ม.3
20
17
37
1
รวมมัธยมต้น
63
48
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
111
262
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...