ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
34
33
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
41
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...