ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
2
9
11
1
รวมประถม
46
52
98
6
ม.1
2
6
8
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
30
27
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
102
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...