ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
54
40
94
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
21
17
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...