ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
2
อบ.3
18
13
31
1
รวม อบ.
34
31
65
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
11
17
28
1
รวมประถม
72
85
157
6
ม.1
9
16
25
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
21
21
42
1
รวมมัธยมต้น
40
50
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
166
312
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...