ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
57
59
116
6
ม.1
16
9
25
1
ม.2
7
14
21
1
ม.3
21
12
33
1
รวมมัธยมต้น
44
35
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
113
230
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...