ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
3
16
19
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
38
35
73
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
9
16
25
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
32
36
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
86
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...