ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
3
16
19
1
ป.4
9
1
10
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
37
36
73
6
ม.1
16
16
32
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
9
16
25
1
รวมมัธยมต้น
37
42
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
90
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...