ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
63
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...