ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
7
1
8
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
31
20
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
31
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...