ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
11
15
26
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
34
22
56
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
17
16
33
1
รวมมัธยมต้น
45
39
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
76
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...