ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่ากลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
8
1
9
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
29
25
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
29
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...