ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำขวาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
7
24
1
อบ.3
21
15
36
1
รวม อบ.
38
22
60
2
ป.1
19
14
33
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
23
14
37
1
ป.4
24
14
38
1
ป.5
21
10
31
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
120
80
200
6
ม.1
19
10
29
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
18
18
36
1
รวมมัธยมต้น
49
35
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
207
137
344
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...