ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำขวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
20
17
37
1
อบ.3
16
16
32
1
รวม อบ.
38
34
72
3
ป.1
10
14
24
1
ป.2
23
16
39
1
ป.3
25
13
38
1
ป.4
22
10
32
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
115
79
194
6
ม.1
17
7
24
1
ม.2
23
18
41
2
ม.3
18
17
35
1
รวมมัธยมต้น
58
42
100
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
211
155
366
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...