ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
27
61
2
อบ.3
45
34
79
2
รวม อบ.
79
61
140
4
ป.1
40
32
72
3
ป.2
52
38
90
3
ป.3
26
47
73
2
ป.4
27
38
65
2
ป.5
32
34
66
2
ป.6
39
42
81
2
รวมประถม
216
231
447
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
295
292
587
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...