ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
30
70
2
อบ.3
33
31
64
2
รวม อบ.
73
61
134
4
ป.1
49
34
83
3
ป.2
26
45
71
2
ป.3
24
33
57
2
ป.4
30
29
59
2
ป.5
39
39
78
2
ป.6
42
27
69
2
รวมประถม
210
207
417
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
283
268
551
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...