ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
48
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...