ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกชำแระ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
12
33
2
อบ.3
28
26
54
2
รวม อบ.
49
38
87
4
ป.1
21
16
37
2
ป.2
17
27
44
2
ป.3
24
23
47
2
ป.4
29
28
57
2
ป.5
22
20
42
2
ป.6
24
23
47
2
รวมประถม
137
137
274
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
175
361
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...