ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
3
7
10
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
37
31
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
38
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...