ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำงู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
48
41
89
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
13
17
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
69
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...