ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
43
45
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
56
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...