ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
19
37
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
35
34
69
2
ป.1
20
22
42
2
ป.2
17
15
32
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
18
19
37
1
ป.5
18
15
33
1
ป.6
17
24
41
2
รวมประถม
103
111
214
8
ม.1
28
19
47
2
ม.2
29
18
47
2
ม.3
24
19
43
2
รวมมัธยมต้น
81
56
137
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
219
201
420
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...