ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
41
20
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
30
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...