ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอ้ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
17
27
44
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
12
14
26
2
รวมประถม
55
57
112
7
ม.1
7
6
13
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
3
14
17
1
รวมมัธยมต้น
20
33
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
117
209
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...