ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
16
28
2
อบ.3
21
28
49
2
รวม อบ.
33
44
77
4
ป.1
28
25
53
2
ป.2
26
19
45
2
ป.3
15
17
32
2
ป.4
19
23
42
2
ป.5
19
22
41
2
ป.6
20
17
37
2
รวมประถม
127
123
250
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
167
327
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...