ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
25
17
42
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
14
9
23
2
รวมประถม
75
62
137
7
ม.1
9
13
22
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
24
29
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
108
232
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...