ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
67
56
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...