ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาโอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
13
4
17
1
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
54
58
112
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
11
15
26
1
ม.3
12
15
27
1
รวมมัธยมต้น
33
42
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
104
204
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...