ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
62
51
113
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
2
6
8
1
รวมมัธยมต้น
18
19
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
83
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...