ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
65
45
110
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
21
17
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
80
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...