ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
12
18
30
1
รวม อบ.
12
18
30
1
ป.1
7
8
15
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
20
7
27
1
รวมประถม
63
64
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
82
157
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...