ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
17
14
31
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
22
15
37
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
96
77
173
6
ม.1
25
17
42
1
ม.2
23
18
41
2
ม.3
11
28
39
2
รวมมัธยมต้น
59
63
122
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
158
338
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...