ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
4
13
17
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
48
62
110
6
ม.1
3
9
12
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
17
16
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
92
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...