ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
262
350
612
15
ม.2
250
360
610
15
ม.3
273
337
610
15
รวมมัธยมต้น
785
1,047
1,832
45
ม.4
285
427
712
18
ม.5
282
442
724
18
ม.6
286
390
676
18
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
853
1,259
2,112
54
รวมทั้งหมด
1,638
2,306
3,944
99
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...