ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนากระแซงศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
46
104
3
ม.2
51
54
105
3
ม.3
47
48
95
3
รวมมัธยมต้น
156
148
304
9
ม.4
27
49
76
2
ม.5
24
38
62
2
ม.6
14
36
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
65
123
188
6
รวมทั้งหมด
221
271
492
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...