ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนากระแซงศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
42
78
3
ม.2
56
44
100
3
ม.3
38
53
91
3
รวมมัธยมต้น
130
139
269
9
ม.4
29
36
65
2
ม.5
22
43
65
2
ม.6
23
38
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
117
191
6
รวมทั้งหมด
204
256
460
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...