ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
129
153
282
8
ม.2
116
177
293
8
ม.3
104
170
274
8
รวมมัธยมต้น
349
500
849
24
ม.4
84
159
243
7
ม.5
70
152
222
7
ม.6
69
141
210
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
223
452
675
20
รวมทั้งหมด
572
952
1,524
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...