ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
119
172
291
8
ม.2
117
171
288
8
ม.3
99
119
218
7
รวมมัธยมต้น
335
462
797
23
ม.4
73
151
224
7
ม.5
72
146
218
7
ม.6
70
133
203
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
215
430
645
20
รวมทั้งหมด
550
892
1,442
43
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...