ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
63
132
4
ม.2
57
78
135
4
ม.3
68
65
133
4
รวมมัธยมต้น
194
206
400
12
ม.4
43
92
135
4
ม.5
31
70
101
4
ม.6
48
69
117
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
231
353
13
รวมทั้งหมด
316
437
753
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...