ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
53
62
115
3
ม.2
94
75
169
4
ม.3
60
53
113
3
รวมมัธยมต้น
207
190
397
10
ม.4
39
61
100
2
ม.5
24
49
73
2
ม.6
39
56
95
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
166
268
6
รวมทั้งหมด
309
356
665
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...