ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
1
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
39
33
72
3
ป.1
27
23
50
2
ป.2
15
11
26
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
83
71
154
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
104
226
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...