ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
40
32
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...