ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
11
15
26
1
ม.2
7
17
24
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
29
38
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
103
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...