ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
26
53
2
อบ.3
31
25
56
2
รวม อบ.
58
51
109
4
ป.1
20
26
46
2
ป.2
24
26
50
2
ป.3
30
24
54
2
ป.4
30
31
61
2
ป.5
26
30
56
2
ป.6
25
33
58
2
รวมประถม
155
170
325
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
213
221
434
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...