ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
30
17
47
3
ป.1
13
17
30
1
ป.2
10
20
30
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
24
11
35
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
26
14
40
2
รวมประถม
109
95
204
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
112
251
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...