ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
2
6
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
12
11
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
13
29
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...