ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
49
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...