ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
4
17
21
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
57
60
117
6
ม.1
12
15
27
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
36
42
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
122
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...