ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
14
20
34
1
รวม อบ.
32
32
64
2
ป.1
19
21
40
2
ป.2
15
20
35
1
ป.3
10
18
28
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
13
19
32
1
ป.6
18
17
35
1
รวมประถม
94
110
204
7
ม.1
18
17
35
1
ม.2
19
11
30
1
ม.3
8
15
23
1
รวมมัธยมต้น
45
43
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
185
356
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...