ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
24
21
45
3
ป.1
17
7
24
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
44
44
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
65
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...