ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
4
10
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
7
5
12
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
9
22
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...