ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
22
10
32
2
ป.1
19
5
24
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
18
5
23
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
75
45
120
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
34
18
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
73
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...