ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
45
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...