ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
28
33
61
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
17
8
25
1
รวมประถม
83
63
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
96
207
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...