ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
22
44
2
อบ.3
29
24
53
2
รวม อบ.
51
46
97
4
ป.1
19
15
34
2
ป.2
15
25
40
2
ป.3
17
27
44
2
ป.4
22
19
41
2
ป.5
23
20
43
2
ป.6
30
21
51
2
รวมประถม
126
127
253
12
ม.1
29
33
62
2
ม.2
28
20
48
2
ม.3
38
26
64
2
รวมมัธยมต้น
95
79
174
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
272
252
524
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...